....ΣΠΟΥΔΑΣΑ ? .....ΕΠΙΧΕΙΡΩ !!!!


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με προϋπολογισμό 80 εκατ. €.

Η δράση που αποτελεί τη συνέχεια του α’ κύκλου, αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).


Μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Α

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης
• Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης
• Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς


Κατηγορία Β

• Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών


Ένταση Ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του προϋπολογισμού του έργου


Ύψος Επένδυσης: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.


Διάρκεια.: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:


• Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής της εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 για την κατηγορία των ανέργων και των μισθωτών να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
• Για την κατηγορία Β, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000,00€.
• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.


• Ο ενδιαφερόμενος δε πρέπει να συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
• Ο ενδιαφερόμενος δε πρέπει να έχει την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχει προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (ως ατομικός επιχειρηματίας) από την 1.1.2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
• Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.


Ενδεικτικές Επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

Δικηγόρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φυσιοθεραπευτής, Βιολόγος, Διατροφολόγος, Ψυχολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος, Δασολόγος, Σχεδιαστής, Οικονομολόγος, Διακοσμητής, Δημοσιογράφος, Μεταφραστής, Σκηνοθέτης, Ενδυματολόγος, Προγραμματιστής, Λογιστής, κ.α.


Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, σε τρεις διαφορετικές περιόδους υποβολής:

1η Περίοδος Υποβολής: 05.07.2017-09.08.2017
2η Περίοδος Υποβολής: 06.09.2017-11.10.2017
3η Περίοδος Υποβολής: 08.11.2017-13.12.2017
 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.
Βικτωρία Φραγκουλίδου

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Ανάπτυξης


Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.