Δημόσιο ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Τι είναι, ποιες οι προοπτικές, που στεγάζεται…


30 χρόνια παρουσίας στην Κατερίνη

Το Δημόσιο ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
[ (ΦΕΚ 1038/03-06-2015) με ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2015], είναι η μετεξέλιξη
της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) που ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Κατερίνη το 1987, με διετές πρόγραμμα φοίτησης. Στη συνέχεια:
· 2000: μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Ά κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών.
· 2006: μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) διετούς φοίτησης
· 2015: μετατρέπεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. ΙΕΚ) με την ειδικότητα: «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, λειτούργησε με 106 καταρτιζόμενους στο Α, Β, Γ΄ και Δ΄εξάμηνα.

Περιγραφή του Δ.ΙΕΚ


Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.


Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).


Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 4.


Η φοίτηση στην σχολή είναι υποχρεωτική διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας.
Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και το ωράριο πρωινό.


Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων
για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).


Το Δίπλωμα του ΙΕΚ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
Το Δίπλωμα του ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ και Τ.Ε.Ε. ΄Β κύκλου σπουδών.
Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ κατά την θερινή περίοδο.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Α Εξάμηνο
Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο)
Ανατομία (θεωρία)
Φυσιολογία (θεωρία)
Φαρμακολογία (θεωρία)
Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
Υγιεινή / Μικροβιολογία (θεωρία)
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (εργαστήριο)


Β Εξάμηνο


Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)
Παθολογία (θεωρία)
Χειρουργική Ι (θεωρία)
Γυναικολογία /Παιδιατρική (θεωρία)
Ψυχιατρική /Νευρολογία (θεωρία)
Νοσηλευτική Ι (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)


Γ Εξάμηνο


Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
Αποστείρωση (θεωρία και εργαστήριο)
Αιμοδοσία (θεωρία)
Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)


Δ Εξάμηνο


Ορθοπεδική (θεωρία)
Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά (θεωρία)
Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)
Ε Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Δ.Ι.Ε.Κ. στεγάζεται στο παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, στον πρώην κτίριο της Αιμοδοσίας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ. ΙΕΚ


Μπαλαούρα Φωτεινή,
ΠΕ 18 Εκπαιδευτικών
Διευθύντρια


Μπικηρόπουλος Θεοχάρης
ΠΕ 18 Εκπαιδευτικών,
Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΥ -Συγγραφέας


Γκουνταμάνη Ελένη,
ΠΕ 18 Εκπαιδευτικών


Καραγεώργου Μαρία,
ΠΕ Νοσηλευτών,
Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΥ
Διεύθυνση ΔΙΕΚ:
Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
Παλαιού Νοσοκομείου 1
Τ.Κ. 60100
Τηλ-Fax: 23510 74710

E-mail : sxoliepas@gmail.com
Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.