ΣΥΝ-ΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Τι; Πως; Γιατί; 

Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης αποτελεί ένα συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου. Νέοι, μαθητές Λυκείου και Φοιτητές δημότες ή κάτοικοι της Κατερίνης, αναμένεται μέσα από μια διαδικασία προσομοίωσης των δημοτικών θεσμών να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης ενός Δήμου, ενώ...παράλληλα θα προσεγγίσουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και μέσα μέσα από τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των Αρχηγών των Δημοτικών Παρατάξεων, των Αντιδημάρχων και του Δημάρχου, οι νέοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε εικονικό επίπεδο για διάφορα ζητήματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Παράλληλα, σε μια εποχή γενικότερη αποξένωσης και αδιαφορίας των νέων για την πολιτική και τον τρόπο που αυτή ασκείται, η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν ενδότερα τους δημοκρατικούς θεσμούς προωθώντας την ιδέα της Δημοκρατίας και να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής. Με στόχο την πολιτική αφύπνιση των νέων της Κατερίνης η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεσμό εκείνο που θα παροτρύνει τους συμμετέχοντες να συνδιαλλαγούν και μέσω γόνιμου διαλόγου και πολύπλευρης συνεργασίας να καταλήξουν στη λήψη ορισμένων αποφάσεων στα πλαίσια της διαδραστικής εμπειρίας.


Πότε θα πραγματοποιηθεί η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου πόσο θα διαρκέσει και που θα διεξαχθεί;


Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 17/18/19 Νοεμβρίου 2017. Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στους χώρους του Δημαρχείου Κατερίνης.


Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;


Στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου, φοιτητές και νέοι ως 23 ετών, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου της Κατερίνης.


Ποιος θα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων και ποιους ρόλους θα προσομοιώσουν οι συμμετέχοντες;


Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέρχεται στους σαράντα ένα (41). Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προσομοιώσουν τους ρόλους των Δημοτικών Συμβούλων, των Αντιδημάρχων και του Δημάρχου. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Δημοσιογραφική Ομάδα για την κάλυψη των διαδικασιών του Συνεδρίου.


Τι θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες;


Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα θεωρητικής φύσεως που κινούνται κυρίως σε επίπεδο του φαντασιακού λαμβάνοντας, ωστόσο, ερεθίσματα από την υπάρχουσα πραγματικότητα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τυχόν ταυτίσεις με πρόσωπα και καταστάσεις.


Στόχο, φυσικά, αποτελεί η διενέργεια παραγωγικής συζήτησης και η πρόκληση της τοποθέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων, για αυτό και η θεματολογία παρέχει τη δυνατότητα γόνιμης αντιπαράθεσης και κατάθεσης πληθώρας απόψεων για το εκάστοτε προς συζήτηση θέμα.


Σχετικά με τις Δημοτικές Παρατάξεις


Κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στην Προσομοίωση υποβάλλει τη σχετική αίτηση επιλέγοντας το Δημοτικό Συνδυασμό που επιθυμεί να ενταχθεί. Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί – Παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Προσομοίωσης είναι τρεις στον αριθμό και δεν σχετίζονται με πραγματικά δεδομένα. Καθένας από τους συμμετέχοντες επιλέγει με την αίτηση του σε ποια από τις παρατάξεις επιθυμεί να ενταχθεί με βάση τα κριτήρια που ο ίδιος ορίζει και τη ιδιαίτερη φυσιογνωμία που η κάθε μία από αυτές εμφανίζει, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή καλύπτοντας το ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα εν συνόλω. Προσπαθώντας να διευκολυνθεί η επιλογή παράταξης από τους συμμετέχοντες, οι κατευθύνσεις που δίνονται από την Οργανωτική Επιτροπή για τη φυσιογνωμία των δημοτικών παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της προσομοίωσης είναι γενικές, έτσι ώστε η εξειδίκευση των θέσεων να πραγματοποιείται από τη βούληση των ίδιων των συμμετεχόντων χωρίς a priori δέσμευση, αλλά μονάχα βοηθητικά για την αρχική επιλογή.


Ολομέλεια και Επιτροπές


Οι συμμετέχοντες στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να λάβουν μέρος τόσο σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, όσο και των Επιτροπών. Στην αίτηση του κάθε συμμετέχων υποδεικνύουν την Επιτροπή στην οποία θα προτιμούσε να τοποθετηθεί, επιλέγοντας μεταξύ των δύο Επιτροπών που θα προσομοιωθούν, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα και κάθε Δημοτικός Σύμβουλος συμμετέχει διαζευκτικά σε μία από τις δύο Επιτροπές. Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών θα καθοριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας συμμετέχει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, ψηφίζουν και λαμβάνουν το λόγο για κάθε ζήτημα ανεξαρτήτως της Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν. Η συζήτηση πραγματοποιείται διαδοχικά τόσο σε μορφή Επιτροπών όσο και στην Ολομέλεια.


Υπάρχει Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου;


Ο Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου συντάχθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Προσομοίωσης και στο κείμενο του προβλέπονται και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα αναφορικά με τη σύνθεση, τη σύγκληση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσομοίωσης και την παρουσία των συμμετεχόντων κατά τις ημέρες της Προσομοίωσης.


Πως μπορώ να συμμετέχω στην Προσομοίωση;


Αν είσαι νέος, μαθητής Λυκείου έως και 23 ετών με καταγωγή ή κατοικία στο Δήμο Κατερίνης και ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου τότε δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση που θα βρεις επισυναπτόμενη στην ιστοσελίδα. Κατόπιν της λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τις αιτήσεις τους από την Οργανωτική Επιτροπή και η αποστολή σχετικού υλικού προετοιμασίας. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και για λόγους αποδοτικότερης προετοιμασίας θα χρησιμοποιηθούν τόσο ηλεκτρονικά μέσα διαβούλευσης όσο και δια ζώσης επαφές με στόχο τη γνωριμία και την καλλιέργεια υγιούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Αφού, λοιπόν, η προετοιμασία ολοκληρωθεί, η Προσομοίωση ξεκινάει!


«Συν-Θέση»: Η πρώτη Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου της Κατερίνης είναι γεγονός!
Τρία πράγματα χρειάζονται προκειμένου κάποιος να καινοτομήσει. Μία ιδέα, τα μέσα για να την κάνει πράξη, και οι κατάλληλες συνθήκες που θα κάνουν το εγχείρημα να ανθίσει. Στην περίπτωση της πρώτης Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου της Κατερίνης που θα διεξαχθεί στις 17-19 Νοεμβρίου στις αίθουσες του Δημαρχείου Κατερίνης, δεν λείπει τίποτα.


Η ιδέα


Πριν από δύο περίπου χρόνια μια ομάδα φοιτητών με καταγωγή από τον Δήμο Κατερίνης γέννησε την ιδέα μιας προσομοίωσης που θα έδινε την ευκαιρία στους νέους να συμμετάσχουν στον τρόπο λήψης αποφάσεων μιας τοπικής κοινότητας, μυώντας τους έτσι στην αξία της ενεργής συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατικής διαβούλευσης. Από τον Μάρτιο του 2016 με το «Ρολόι των Νέων στην Ξάνθη, και τον Μάρτιο του 2017 με το «Εν έργω» στον Δήμο Πέλλας, η ιδέα της Προσομοίωσης μέχρι και σήμερα έχει ωριμάσει αποδεικνύοντας πως η «Συν-Θέση» ενός νέου σε ενεργό πολίτη είναι ένα όραμα που μπορεί να γίνει πράξη.


Ο Τρόπος


Πως νιώθει ένας νέος όταν καλείται να προτείνει, να αξιολογήσει και να αποφασίσει για λογαριασμό των συμπολιτών του; Πως ακριβώς γίνεται η αποκρυστάλλωση της πολιτικής διαδικασίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου, από καθήκον των άλλων, σε προσωπική ενέργεια;


Στον βασικό κορμό της, η προσομοίωση περιλαμβάνει τρεις φανταστικές δημοτικές παρατάξεις οι οποίες καλύπτουν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό φάσμα της Ελληνικής πολιτικής σκηνής. Κάθε παράταξη αποτελείται από τον επικεφαλής και τους Δημοτικούς Συμβούλους της και προσπαθεί να συνεισφέρει όσο τον δυνατόν περισσότερο με προτάσεις μέσα από την συνεργασία και την δημοκρατική λειτουργία των μελών της. Μέσα από αυτό τον πυρήνα, οι συμμετέχοντες θα θέσουν τις ιδέες τους υπό το πρίσμα των υπόλοιπων, κρίνοντας αξιολογώντας και επιχειρηματολογώντας μέσα σε ένα εικονικό πλαίσιο ρεαλιστικής πολιτικής πραγματικότητας.


Οι Συνθήκες


Η απομόνωση της πολιτικής σε ένα ελιτιστικό καθήκον των λίγων, και για την ακρίβεια των άλλων, έχει κάνει την συμμετοχή σε αυτή ενέργεια προς αποφυγήν. Σε μια εποχή γενικότερης αποξένωσης και αδιαφορίας των νέων για την πολιτική και τον τρόπο που αυτή ασκείται, η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν ενδότερα τους δημοκρατικούς θεσμούς προωθώντας την ιδέα της Δημοκρατίας και να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής. Με στόχο την πολιτική αφύπνιση των νέων της Κατερίνης η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεσμό εκείνο που θα παροτρύνει τους συμμετέχοντες να συνδιαλλαγούν και μέσω γόνιμου διαλόγου και πολύπλευρης συνεργασίας να καταλήξουν στη λήψη ορισμένων αποφάσεων στα πλαίσια της διαδραστικής εμπειρίας.


Βασικές Πληροφορίες


Η ημερήσια διάταξη θα συγκροτηθεί γύρω από θέματα που μπορούν να απασχολήσουν γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, κινούμενα ωστόσο όπως τονίστηκε το επίπεδο του (μη) ρεαλιστικού. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην Προσομοίωση θα αποφασιστούν από την Οργανωτική Επιτροπή, ενώ χρήσιμη θα μπορούσε να αποβεί τυχόν καθοδήγηση από την πλευρά του Δήμου αναφορικά με θεματολογία και αρμοδιότητας των σωμάτων που θα προσομοιωθούν.


Στα πλαίσια της προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις τόσο σε επίπεδο Ολομέλειας, όσο και σε επίπεδο Επιτροπών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέγουν τόσο την παράταξη που τους εκφράζει αποτελεσματικότερα, όσο και την επιτροπή στην οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν. Οι Επιτροπές που θα προσομοιωθούν είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
H Μαρία Δαλαμήτρα, φοιτήτρια νομικής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Προσομοίωσης δήλωσε:


«Η «Συν-Θέση» είναι ένα εγχείρημα το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχή και στην αλληλεπίδραση των νέων κι αυτή ακριβώς είναι η δύναμή του. Πραγματοποιείται επιτέλους μία δράση που δίνει το βήμα στα νέα παιδιά να συζητήσουν για τα προβλήματα του δήμου στον οποίο ζουν, να πάρουν -έστω και εικονικά- αποφάσεις για καίρια ζητήματα που τον ταλανίζουν και να αισθανθούν ότι έχουν μια φωνή και μια δυναμική που δεν αγνοείται, τουναντίον ακούγεται και μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα προς το καλύτερο. Στόχος είναι η αφύπνιση και η πολιτική ευαισθητοποίηση της νεολαίας που αφενός μεν θα χαρίσει στην ίδια πνευματική ολοκλήρωση αφετέρου δε θα συντελέσει στη βελτίωση τη πολιτικής διαδικασίας.»


Ίσως λοιπόν η πολυπόθητη αυτή πολιτική βελτίωση που ζητάμε να μην είναι ένα άπιαστο όραμα. Ίσως η αλλαγή που ψάχνουμε χρόνια τώρα, στα δεδομένα να είναι ζήτημα πρωτοβουλίας. Εάν ακριβώς δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να κάνουν το πρώτο βήμα, να κοινωνήσουν το αγαθό της συνεργασίας και του διαλόγου, να προτείνουν, μπορεί τότε η «Συν-Θέση» των αυριανών πολιτών να γίνει τελικά καθήκον όλων μας.


Δηλώσεις συμμετοχής εδώ: goo.gl/ZeaE5F
Περισσότερα στο site μας: www.katerinisimulation.gr
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.